Evropské doporučené postupy: Formulář
Děkujeme za Váš zájem o Evropské doporučené postupy pro fyzioterapeutickou léčbu Parkinsonovy nemoci. K tomu, abychom Vám mohli zdarma ve formátu pdf zaslat část Doporučených postupů, kterou si vyberete, je třeba, abyste laskavě vyplnili následující formulář.
Start
 
Proč Vás Doporučené postupy zajímají? *

Vyberte tolik možností, kolik chcete.

 
Křestní jméno: *

 
Příjmení: *

 
Informace ohledně vlastnických práv *

Soubor s Doporučenými postupy ve formátu pdf, který Vám zašleme, je určen k osobnímu užití. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena ani uložena ve vyhledávacím systému jakéhokoli druhu, v jakékoliv formě ani jakýmikoliv prostředky bez předchozího písemného souhlasu vlastníka autorských práv.
Odkaz na tento dokument (www.parkinsonnet.info/guidelines/) lze použít bez předchozího souhlasu vlastníka autorských práv.

Abychom Vám Doporučené postupy zaslali, musíte souhlasit s těmito podmínkami.
     
Doporučené postupy Vám budou zaslány co nejdříve.

Pokud jste email neobdrželi, zkontrolujte složku spam a/nebo si přidejte adresu noreply@parkinsonnet.nl do adresáře ve své emailové schránce.
Return to website